Информация за участие в проект

Проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ „ИНСЕНС“ ООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-2.073-20818-C01, в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Целта на проекта …

Информация за участие в проект Read More »